Een kijkje in de keuken van Maggy's Mode - Kooplust retail blog

Een kijkje in de keuken van Maggy’s Mode

In een tijd waarin iedereen spreekt over faillissementen en krimpende omzetten, word ik vooral geïnspireerd door retailers die laten zien dat er nog volop mogelijkheden liggen. Die, zelfs in een recessie, succesvol zijn en zich weten te onderscheiden. Een goed voorbeeld van zo’n winkel is Maggy’s Mode, in november nog beloond met twee ING Retail Jaarprijzen. Benieuwd naar het verhaal achter dit succes, reisde ik af naar het pittoreske Spakenburg.

Klanten verleiden zonder een webwinkel te hebben of gebruik te maken van vernieuwende technologische snufjes. Je zou bijna gaan denken dat het niet meer mogelijk is als je de berichten vandaag de dag leest. Toch laat onderneemster Maggy Hopman zien dat het kan. Sterker nog, dat je zelfs een solide en glansrijke zaak op kan bouwen zonder die onderdelen.

Dat laat een brandende vraag achter: hoe realiseer je die succesvolle resultaten dan? Tijdens een persoonlijk gesprek viel me op dat Maggy, vergeleken met de gemiddelde retailer, een aantal zaken radicaal anders aanpakt. Anders, maar ook inspirerend en naar mijn idee grote drijvers achter het succes van deze winkel. Vooral de glansrol die deze winkel geeft aan haar medewerkers en de bereidheid van de onderneemster om zich verder te ontwikkelen zijn opvallend te noemen.

Een leidende rol voor medewerkers


“Mijn team is verantwoordelijk geweest voor het maken van de missie en visie van Maggy’s Mode. Ik geloof namelijk niet dat je mensen iets moet opleggen, het moet vanuit henzelf komen. Op die manier wordt het ook hun ding”, aldus Maggy. “Medewerkers worden daarnaast intensief begeleid. Ze gaan een coachingstraject in, waarbij we ze trainen in onze normen en waarden. We vormen daarmee enerzijds een eenheid, maar anderzijds heeft elke style coach zijn eigen kwaliteit. Vaak blijkt tijdens het coachingstraject dat er ook nog andere vaardigheden zijn, en die wil ik er juist uit krijgen. Iemand die heel creatief is, gaat zich bijvoorbeeld bemoeien met de styling. Voor die verantwoordelijkheden wordt tijd gemaakt en daarmee creëer je enorme betrokkenheid door het hele bedrijf heen”.

Zijn medewerkers in veel winkels een noodzakelijke kostenpost die van hogerhand komende procedures uit moeten voeren, Maggy’s Mode draait dit compleet om. Het team is verantwoordelijk voor de richting van de winkel en het tot uitvoer brengen van deze visie. Maggy speelt ten opzichte van ‘haar meiden’ eerder een ondersteunende en coachende rol dan een dicterende. Resultaat: vrijwel geen verloop onder personeel en een hoge klantwaardering op punten als service en medewerkers.

Altijd op zoek naar verbeterkansen


“Laatst heb ik een mailing uitgezet, waarin ik mensen heb gevraagd kritiek te leveren op mijn bedrijf. Antwoorden op vragen als wat ik kan verbeteren aan mijn winkel, mijn team en aan mezelf. Ik heb een avond georganiseerd met 35 klanten, ben in een hoekje gaan zitten en heb de meningen over mij en mijn bedrijf aangehoord. Dat is en publique kwetsbaar durven zijn, maar wat er uit komt is goud waard.  Zo gaven klanten aan dat het assortiment te weinig commerciële jassen bevat, maar ook dat ik een te dominante factor op de vloer kan zijn. Het moment dat ik er ben ervaren klanten meer druk bij mijn team. Dat kun je als negatief ervaren, maar aan de andere kant kun je er ook iets van leren. Het is wel een klus, je moet er emotioneel sterk voor zijn. Maar ik vind het belangrijk. Ik wil nu gaan praten met mensen die geen klant bij me zijn. Mogen ze me gaan vertellen waarom ze niet bij me winkelen!”

Actief op zoek zijn naar onbenutte mogelijkheden is iets waar elke winkelier in deze tijd mee bezig zou moeten zijn. Externe omstandigheden zijn altijd aan te wijzen als boosdoener. En al zijn de economische malaise en internetverkoop ontegenzeggelijk factoren die dalende omzetten veroorzaken, het blijft lonender te kijken naar de aspecten waar je als winkel zelf een directe invloed op hebt. Of je dat nu doet zoals Maggy door in gesprek te gaan met je klanten, of door te zoeken naar andere kansen.

Als retailers een les mogen trekken uit het succes van deze zelfstandige ondernemer in het kleine Spakenburg, dan is het wel deze: Maggy’s Mode laat zien dat ondanks alle technologische ontwikkelingen, het minstens zo interessant is eens kritisch te kijken naar hoe je omgaat met de basis van je winkel. Het complete interview met Maggy, met onder andere haar visie op beleving en belangrijke ontwikkelingen in retail, lees je hier.

 

Nog meer (exclusieve) tips ontvangen?

Schrijf jezelf dan in voor de Inspiratiemails. Via de Inspiratiemails ontvang je wekelijks praktische tips voor je winkel (niet te lezen op de website van Kooplust!), toegang tot exclusieve events en af en toe een aanbieding om samen te werken met Kooplust. En: als bonus een ebook met 50 tips om klanten te winnen voor jouw winkel!

Je gegevens worden verwerkt volgens het privacybeleid van Kooplust.